SPZOZ w Garwolinie, ul. Lubelska 50   sekretariat@spzozgarwolin.pl

Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania ,,Badania przesiewowe w kierunku wykrycia zakulenia wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) u kobiet mieszkanek Powiatu Garwolińskiego w wieku 30-60 lat"

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie jako udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert na realizację zadania ,,Badania przesiewowe w kierunku wykrycia zakulenia wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) u kobiet mieszkanek Powiatu Garwolińskiego w wieku 30-60 lat" realizowanego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Kobiety ,,Mazowsze dla Zdrowia Kobiety 2023" przez SP ZOZ w Garwolinie jako zadanie sfinansowane przez Powiat Garwoliński.
Badaniem zostanie objętych 265 kobiet w przedziale wiekowym 30-60 lat w kierunku zakażenia wirusem HPV.
Badania ma
wykonywać lekarz specjalista położnik - ginekolog.
Badania będą przeprowadzane w Poradni Położniczo-Ginekologicznej przy ul. Staszica 18 w
terminie do 31 paździemika 2023 r. po godzinach pracy poradni.
Zasady realizacji zadania określa umowa z dnia 17 lipca 2023 r. na dofinansowanie realizacji
tego zadania zawartej pomiędzy SP ZOZ w Garwolinie a Powiatem Garwolińskim.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się w godz. 8 - 14 do
dnia 14.08.2023 r. w Sekretariacie SPZOZ w Garwolinie, ul. Lubelska 50, tel. (25-684-49-49) .
W ofercie należy podać:
1) koszt wykonania pobrania materialu do jednego badania HPV, przy czym w ramach tej
kwoty Przyjmujący zamówienie zabezpieczy na swój koszt materialy do pobrania wymazów. W cenie badania zawarta jest konsultacja wyniku oraz w przypadku wyrażenia zgody przez
pacjentkę wdrożenie odpowiedniego leczenia.
2) czas realizacji zadania - dni i godziny pracy Poradni
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach lub opakowaniach. Koperta powinna być
zaadresowana:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garwolinie
ul. Lubelska 50,
Opatrzona napisem:
"Konkurs ofert na realizację zadania ,,Badania przesiewowe w kierunku wykrycia zakażenia
wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) u kobiet mieszkanek Powiatu Garwoliriskiego w wieku
30-60 lat".
Termin i miejsce składania ofert do dnia 16.08. 2023 roku, godz.10:00, Sekretariat SPZOZ w
Garwolinie.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.08.2023r. o godz. 11:00, w siedzibie Udzielającego zamówienia.
Rozstrzygnięcie konkursu
nastąpi w dniu 16.08.2023 r. o godz. 13:00.
Informacja zostanie udostępniona na stronie internetowej.
Termin związania ofertą wynosi 10 dni od upływu terminu składania ofert.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia
terminu składania ofert.

Podpisano:

Dyrektor SP ZOZ w Garwolinie
Krzysztof Żochowski

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (scan-1.PDF)Ogłoszenie o konkursie na realizację szczepień przeciwko zakażeniu HPV 110 kB2023-08-11 12:132023-08-11 12:13

Najnowsze aktualności

  • 29 marzec 2024

    Życzenia Wielkanocne 2024

    Radosnych świąt Wielkanocnych, Pełnych pokoju i przeżytych w zdrowiu, Wszystkim pacjentom i pracownikom, Życzy Dyrektor SP ZOZ w…
  • 01 listopad 2023

    Odszedł dr Wiesław Marszał

    W zadumie pierwszych dni listopada wspominamy naszych bliskich, którzy odeszli z tego świata. W tym roku środowisko medyczne z…

Informacja mammografia

Szanowna Pani,

Warto zadbać o swoje zdrowie i życie

Jeśli jesteś w wieku 50 do 69 lat

Zgłoś się na bezpłatne badania mammograficzne

do Pracowni Mammograficznej

Szpitala Powiatowego

w

Garwolinie ul. Lubelska 50

Czekamy na Ciebie od poniedziałku do piątku

w godz. 800-1800

ZAPRASZAMY!

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.