SPZOZ w Garwolinie, ul. Lubelska 50   sekretariat@spzozgarwolin.pl

Deklaracja dostępności

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garwolinie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej espzozgarwolin.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego: www.spzozgarwolin.pl

Data publikacji strony internetowej:2012-04-02

Data ostatniej istotnej aktualizacji:2021-04-02

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dostępność cyfrowa

Na stronie internetowej można korzystać ze e-rejestracja (Umożliwia ona pacjentom zarejestrowanym w portalu na rejestracje wizyt w wybranych poradniach).

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Tomasz Krawczyk, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 25 684 49 14. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

SPZOZ w Garwolinie, SZPITAL, ul. Lubelska 50, 00-400 Garwolin

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Lubelskiej oznaczone literami B i C. Wejście główne do Szpitala oznaczone literą B, wejście do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i do Izby Przyjęć oznaczone jest literą C.

Do wejścia B prowadzą schody, a przy nich jest podjazd dla wózków. Dla gości przeznaczone jest wejście B. Portiernia znajduje się po lewej stronie od wejścia B gdzie można uzyskać informacje dotyczące lokalizacji oddziałów, gabinetów lekarskich i innych.

W budynku znajdują się trzy windy osobowe, którymi można dojechać na każdą kondygnację gdzie nie ma barier architektonicznych.

Wejście C do budynku jest bez bariery architektonicznej, dostosowane do bezpośredniego wjazdu osób na wózkach.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, przy portierni oraz przy poczekalni SOR.
W okresie pandemii toaleta przy SOR jest dostępna wyłącznie do użytkowania dla osób przebywających  w strefie czerwonej Covid 19).

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

SPZOZ w Garwolinie,  ul. Staszica 18, 08-400 Garwolin

Do budynku prowadzą 2 wejścia. Wejście do POZ od ul. Staszica i wejście od ul. Sportowej do Poradni Chirurgicznej, Onkologicznej, Ortopedycznej.

Do wejścia od ul. Staszica  prowadzą schody, a przy nich jest podjazd dla wózków. Rejestracja znajduje się po lewej stronie od wejścia gdzie można zarejestrować wizytę lekarską i uzyskać informacje dotyczące lokalizacji gabinetów lekarskich oraz gabinetów zabiegowych.

W budynku znajduje się winda osobowa, którą można dojechać na pierwsze piętro budynku gdzie nie ma barier architektonicznych.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na korytarzu przy poczekalni.

Do wejścia od ul. Sportowej  prowadzą schody, a przy nich jest podjazd dla wózków. Rejestracja znajduje się po prawej stronie od wejścia gdzie można zarejestrować wizytę lekarską i uzyskać informacje dotyczące lokalizacji gabinetów lekarskich oraz gabinetów zabiegowych. Na korytarzu nie ma barier architektonicznych.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na korytarzu przy poczekalni.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Nad wejściami do budynków SPZOZ w Garwolinie  nie  umieszczono głośników systemu Totupoint naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Do budynków SPZOZ i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W SPZOZ w Garwolinie nie ma pętli indukcyjnych,  nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

SPZOZ w Garwolinie nie udostępnia usługi skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (SKM_C36821033114270.pdf)Zarządzenie dyrektora - Koordynator do spraw dostępności 43 kB2021-08-06 09:292021-08-06 09:29

Najnowsze aktualności

  • 29 marzec 2024

    Życzenia Wielkanocne 2024

    Radosnych świąt Wielkanocnych, Pełnych pokoju i przeżytych w zdrowiu, Wszystkim pacjentom i pracownikom, Życzy Dyrektor SP ZOZ w…
  • 01 listopad 2023

    Odszedł dr Wiesław Marszał

    W zadumie pierwszych dni listopada wspominamy naszych bliskich, którzy odeszli z tego świata. W tym roku środowisko medyczne z…

Informacja mammografia

Szanowna Pani,

Warto zadbać o swoje zdrowie i życie

Jeśli jesteś w wieku 50 do 69 lat

Zgłoś się na bezpłatne badania mammograficzne

do Pracowni Mammograficznej

Szpitala Powiatowego

w

Garwolinie ul. Lubelska 50

Czekamy na Ciebie od poniedziałku do piątku

w godz. 800-1800

ZAPRASZAMY!

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.